Kvarteret Salvian, Majåker Lidköping

Med byggstart sommaren 2018 kommer vi att uppföra 10 st nya bostäder på Majåker.

På fastigheten Salvian 1 stod tidigare en livsmedelsbutik. Denna är nu riven och kommer att ersättas av bostäder, fördelat på 4 st parhus om 147 m² samt 6 st radhus om 129 m². Samtliga bostäder kommer att vara friköpta.

Försäljningen är igång, läs mer på Mäklarhuset