Kvarteret Salvian, Majåker Lidköping

På fastigheten Salvian 1 stod tidigare en livsmedelsbutik. Denna är nu riven och ersatt  av 10 st friköpta hus,

Det är 4 st parhus om 147 m² samt 6 st radhus om 129 m².

Försäljningen av dessa pågår och det finns i dagsläget 1 st parhus kvar

Läs mer på Mäklarhuset