Kvarteret Salvian, Majåker Lidköping

På fastigheten Salvian 1 stod tidigare en livsmedelsbutik. Denna är nu riven och ersatt  av 10 st friköpta hus,

Det är 4 st parhus om 147 m² samt 6 st radhus om 129 m².

Försäljningen av dessa pågår och det finns en fåtal kvar!

I dagsläget 2 st radhus och 2 st parhus.

Läs mer på Mäklarhuset 

Nyhet!

Två radhus kommer säljas fullt färdiga. Det vill säga alla val är gjorda och husen klara att flytat in i!

Det ena kommer stå klart för inflytt 1/9 det andra 1/10.

Kontakta David på Mäklarhuset för att få en visning!