Visning av Majåker 23 Aug kl 16-17

Visning av Majåker 23 Aug kl 16-17

Nu visar vi de få kvarvarande husen på Majåker...

Välkomna på visning!

2019-08-20 10:05