Brf.Gläntan 2, Fiskebäckskil

Om Chilid Group

Chilid Group grundades 2015, med avsikt att bygga moderna kvalitativa och prisvärda bostäder på attraktiva platser. Kärnan i bolaget är en väl genomarbetad byggprocess, som gör att vi kan producera bostäder till ett rimligt pris utan att ge avkall på kvalité. Sedan starten har Chilid Group genomfört ett antal bostadsprojekt, som har uppförts samt är under produktion inför 2020/2021. Bolagets ägare är starkt engagerade i utvecklingen utav de enskilda projekten. Chilid Group har sitt säte i Lidköping.

Montagehus är en av leverantörerna till Chilid Groups projekt. Chilid