Loftstuga under uppförande
Nytt bostadsområde växer fram
Lastning av hus
Kedjehus Garpgatan
Radhus Garpgatan
Fritidshus Tänndalen
Tänndalen
Baksida kedjehusen
Baksida radhus
Kök radhus
Tänndalen
Fritidshus i Lugnås